Duurame energie

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit bronnen die voor onbeperkte tijd beschikbaar zijn. Duurzame energie benadeelt de toekomstige generaties dus niet. Voorbeelden van duurzame energie zijn windenergie, zonne-energie en energie uit water.

Steeds meer mensen zien in dat het gebruik van duurzame energie belangrijk is. De fossiele brandstoffen raken namelijk op en zijn tevens slecht voor het milieu. In de toekomst dreigt er een tekort aan fossiele brandstoffen te ontstaan, dus het is hoog tijd om gebruik te gaan maken van duurzame energie!

Subsidie voor duurzame energie: SDE+

Er is zelfs een subsidie voor duurzame energie, de subsidieregeling duurzame energieproductie, ook wel afgekort als SDE+. Deze subsidie stimuleert de productie van duurzame energie.

In 2012 worden de eisen voor de SDE+ aangescherpt, waardoor er meer duurzame energie geproduceerd zou kunnen worden voor hetzelfde bedrag aan subsidie. Tevens gaat in 2012 het budget voor duurzame energie flink omhoog.

Het uiteindelijke doel van de SDE+ subsidie is het produceren van schone, betrouwbare en tevens betaalbare energie. Verder zou het ertoe moeten leiden dat in 2020 14% van de energie bestaat uit duurzame energie.

Bron: www.slimmemetermanager.nl