Energieprijzen zullen weer stijgen de komende 5 jaar

Dit jaar was er voor de tweede keer de Nationale Energieverkenning. Dit door onder meer het RVO en CBS opgerichte orgaan onderzoekt de historie, maar ook toekomstige verwachtingen van energieprijzen, uitstoot van CO2 en andere milieuaspecten. Ieder jaar wordt er een update van de stand van zaken gegeven en in oktober was het dus de 2e keer, nadat in 2014 de eerste resultaten gepubliceerd werden. Een van de meest opzienbarende resultaten voor particulieren is dat de energieprijzen de komende 5 jaar naar verwachting met gemiddeld €30 tot €35 per jaar zullen stijgen.

Energieprijzen omhoog door stijgende gasprijs en energiebelastingen

De overheid probeert het verbruik van energie steeds verder te belasten. Dat is ook zichtbaar in de energiebelasting en in de ODE (Opslag Duurzame Energie). Tot slot wordt er ook nog eens over het totaalbedrag BTW geheven waardoor de totale energienota voor 3 delen uit energiebelastingen bestaat. En deze stijgt steeds verder, net zoals de gasprijzen. Dit heeft te maken met politieke spanningen met Rusland, maar ook in Nederland waar gasboringen in Groningen de komende jaren verder worden teruggeschroefd. Door het lagere aanbod en de groeiende vraag ligt het in de lijn der verwachting dat de tarieven voor gas nog verder omhoog gaan.

Geld besparen bij een nieuw energiebedrijf

Toch ziet Gijs Luyckx van Energie-aanbieding.nl kansen om de energierekening te verlagen. Hij wijst daarbij vooral op energiebesparingsmogelijkheden. "Er zijn veel simpele tips welke gebruikt kunnen worden in het dagelijks verbruik. Denk hierbij aan het lager zetten van de verwarming of niet alle ruimtes verwarmen waar geen mensen zijn. Ook het vervangen van lampen door spaarlampen en kouder wassen zijn een paar praktische voorbeelden. Daarnaast kan ook gedacht worden aan investeringen in isolatie, zonnepanelen of warmteboilers."

Vergelijk ook beslist de energieleveranciers, want de kosten voor energieverbruik kunnen sterk uiteenlopen. In de meest extreme situatie kunt u zo'n €500 meer betalen dan in de goedkoopste situatie.